На разходка с лодка

Първата гледка в морето

Първата гледка в морето

Изгревът до "фарватера"

Изгревът до "фарватера"

От мостика

От мостика

Не трета скорост

На трета скорост

В подготовка на котвата

В подготовка на котвата

Котвата е спусната до о. Света Анастасия

Котвата е спусната до о. Света Анастасия

Кукичка сред кукички

Кукичка сред кукички

На връщане след богатия улов

На връщане след богатия улов

Публикувано на