Привет!

Аз съм Иван.

Когато бях малко дете, един малък конструктор ми разкри удоволствието от създаването на неща със смисъл и стойност. Като пораснах, разбрах, че всички ние имаме нужди и желания — някои осъзнати, други не още. Затова завърших маркетинг — исках да познавам тези нужди и желания по-добре.

През последните 10 години превръщам техните решения в дигитални изживявания, следвайки страстта по информационните технологии и любопитството към маркетинга. Постепенно работата по сложни сензорни инсталации и комуникационни платформи заедно с творчески и инженерни екипи, както и по продукти и услуги в сферата на информационната сигурност, ми разкри един съвсем друг свят — на големите идеи, раздробени на съставните си части, за да бъдат сглобени в едно от много и различни хора. Така се наложи да развия уменията си за координиране на проекти и поощряване на съвместната работа. Но едно желание върви винаги с мен — да създавам неща с високи принципи и стойност и така да имам позитивен принос за развитието на света.

Виж малко по-дългата история или резюмето ми на английски.

Последните публикации

Виж архива