Crowdsourcing-ът като начин да си свършим работата

Когато стане въпрос за crowdsourcing, първата ми асоциация е социалната мрежа foursquare. Там вирее една общност, която добавя магазини, ресторанти, кина, бензиностанции и още много неща, намирайки мястото им върху картата. Мотивите на тези хора да го правят са няколко, но като че ли най-важните са усещането им за принадлежност, играта и удобството, което създават и от което се възползват впоследствие. Не получават пари, но пък има различни нива на суперпотребители с различни правомощия.

Crowdsourcing-ът всъщност е чудесен начин да се пребориш с голяма и понякога непосилна по обем работа. Делегираш дребни задачи на голяма група от хора и ги мотивираш да ги свършат. Така преди година например за седмица геокодирахме всички банкомати на банката, в която работя. Проблемът беше, че са над 600, а финансов ресурс не можехме да отделим. Идеята тръгна от колега, който се зачуди дали колегите от цялата страна не биха могли да помогнат. Седнах, написах едно кратко и нагледно ръководство как се свалят GPS координати с Google Maps и го изпратих на колегите заедно с табличка с две колонки за попълване.

Ако си от Варна, почти сигурно е, че ще знаеш с точност до няколко метра къде точно се намират 10-те банкомата там. Бяхме допуснали няколко грешки, които на фона на над 600 обекта бяха пренебрежимо малко на брой. За поправянето им ни съдействаха клиенти на банката, които намериха начин да се свържат с нас – самоинициативен crowdsourcing.

Свършихме работата бързо и с минимални разходи. Не си спомням дали в цялата суматоха благодарих на всички, но се надявам, че съм успял. Ако не, благодаря, колеги! Днес банкоматите са в сайта на банката (и в Google Maps, разбира се). Подобна е ситуацията и с клоновете. Ако някой е временно затворен, сканираш QR кода на извинителната бележка и веднага ти показваме най-близкия.

Сетих се за това, докато четох една статия в HBR – Setting Up a Crowdsourcing Effort? Read This First. Има полезни неща. Боян Юруков също хвърли светлина върху този въпрос в едно интервю в SocialEvo за негови проекти с обществена полезност, които разчитат изцяло на crowdsourcing.

Публикувано на